Hovedsponsor

Mariager IK » DM i foreningsudvikling

DM i foreningsudvikling 2016 – Mariager IK

Mariager Idræts Klub skal i fremtiden være en forening, hvor initiativ og glæde er dominerende, og med det har vi taget fat i DM i foreningsudvikling.
Vi VIL en forening, hvor organisationsarbejdet er minimalt og rationelt. Mindre organisation – mere sjov!
Vi VIL en forening, som er bannerfører for, at byens idrætshal bliver samlingssted for alle i Mariager - unge som gamle – og ikke kun idrætsudøvere.
Vi VIL en forening, som har et tydeligt brand og samarbejder bredt i byen med andre lokale foreninger.

Vejen til drømmescenariet - Milepæle:

Ledelse- og organisation:
-
Vedtægter og forretningsorden moderniseres og implementeres i det daglige foreningsarbejde.
- Sikre optimal udnyttelse af Conventus.
- Minimering af de praktiske administrative arbejdsopgaver (så der bliver mere tid til sjov J )

Hallen som samlingspunkt:
- Gøre hallen til et attraktivt sted for flere børn og voksne. Der skal igangsættes flere og nye aktiviteter såvel i som uden for MIK-regi.
- Udendørsområdet bliver indrettet og udnyttet med flere faciliteter og aktivitetstilbud – f.eks. parkour bane, beach volley, kunststofbane m.m.

PR og synlighed – samarbejde med resten af byen:

- Alle i Mariager ved, hvad MIK kan tilbyde som klub.
- Koordinering og samarbejde med andre foreninger om aktiviteter i byen.

Konkrete handlinger i 2016:

Vedtægter og forretningsorden opdateres og vedtages.

Udarbejde en håndbog i brug af Conventus.

Afholde møde for brugergrupper (trænere, bestyrelse, kasserer) af Conventus om optimal udnyttelse af programmet.

Udarbejde et årshjul med events i samarbejde med hallen, hvor vi sammen genererer mere aktivitet med forskellige sportslige, kulturelle, kreative og sociale arrangementer.

Udarbejde en overordnet plan for udendørsområdet med plantegning og økonomi samt indhentet tilbud på ovennævnte aktiviteter med henblik på søgning af fonde.

Tour de Mariager – lave en motions/gå rute i samarbejde med CitaSlow.

Optimering af hjemmeside og Facebook.

Opsætning af skærm i Super Brugsen i Mariager, der informerer om aktiviteter i byen.

Påbegynde samarbejde med andre foreninger i byen omkring fælles brochure med aktiviteter, fælles events m.v.

Læs mere om DM i foreningsudvikling på DGIs hjemmeside ved at klikke her!

 

Mariager Idræts Klub | Gl. Hobrovej 1 | 9550 Mariager | CVR-nr.: 33088507 |