Hovedsponsor

Mariager IK » Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen i M.I.K.:

Formand:
Mette Fuglsang
Vestergade 9
9550 Mariager
tlf. 2037 0770
e-mail: mettefuglsang35@gmail.com
Næstformand:
Jens Henrik Kirk
Digtervænget 157
9550 Mariager
Kasserer:
Børge Poulsen
Vestparken 17
9550 Mariager
Bestyrelsesmedlem:
Søren Wilkesn
Bryggerhaven 3
9550 Mariager
Suppleant:
Shila Bracher
Rinddalen 4
9550 Mariager
Badmintonformand:
Tina Cramer
Rinddalen 34
9550 Mariager
Tlf. 2513 7412

e-mail: bergcramer@gmail.com
Fodboldformand:
Jacob Gertz Christensen
Rinddalen 5
9550 Mariager
Tlf.: 98542754/51866666
e-mail: mikfodbold@gmail.com
Gymnastikformand:
Lena Koldsø
Vejrmøllegården 23
9550 Mariager
Tlf. 2256 6406
e-mail: koldsoe@tdcadsl.dk
Håndboldformand:
Poul Erik Andersen
Klostergade 11
9550 Mariager
tlf. 9854 2003 / 2371 3636
Floorballformand:
Leif Andersen
Houvej 43
9550 Mariager
tlf. 9854 2042

Hovedbestyrelsen:


Består af formændene for: Badminton, Gymnastik, Floorball, Fodbold og Håndbold.
1 Hovedbestyrelsesformand, 1 næstformand, 1 sekretær, 1 kasserer.
Der er 4-6 møder om året. Ingen ugentlig træning eller kampe.
Det er hovedbestyrelsens opgave:
  • At afholde generalforsamling.
  • At sikre at økonomien i alle afdelinger er sund. 
  • At holde god kommunikation mellem afdelingerne.
  • At være ansvarlig for fælles arrangementer, men må gerne delegere opgaver ud.
  • At være primær kontakt til Kommune, idrætsråd, sponsorer, bank mm
  • At være foreningens ansigt udadtil. 
  • At sørge for at hjemmesiden er opdateret.
  • Det er hovedformanden som har det overordnede ansvar.
 
Hovedbestyrelsen holder kontakten ved lige til de 3 store sponsorer: Østjydsk Bank, Intersport Hadsund/Hobro, Hummel og OK Benzin og står for fordelingen af midler her fra.
Hovedbestyrelsen vil i den nærmeste fremtid være tovholder for de 3 arbejdsgrupper, som arbejder med DM i foreningsudvikling.
Kassereren står for et regnskab med max 100 posteringer på et år. Plus ca. 2 møder om året med de øvrige kasserere. Indkalder årsregnskaber og budgetter til hovedbestyrelsen fra alle afdelinger.
Sekretæren deltager i møderne, skriver referater fra møderne, sender referater ud og dagsordener ud til hovedbestyrelsen. Sørger for at vigtige oplysninger bliver lagt på hjemmesiden.
Næstformanden deltager i de 4 til 6 møder og planlægger møder og emner til dagsordenen sammen med formanden.

Hovedsponsor:

Mariager Idræts Klub | Gl. Hobrovej 1 | 9550 Mariager | CVR-nr.: 33088507 |