Hovedsponsor

Mariager IK » Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen i M.I.K.:

Formand:
Cecilie Skovgaard
Havnegade 8.A, 2
9550 Mariager
tlf. 2681 4474
e-mail: formand.MIK@gmail.com
Næstformand:
Klaus Rasmussen
Digtervænget 139
9550 Mariager
Kasserer:
Else Borg
Bakkevej 8, Broløs
9550 Mariager
Bestyrelsesmedlem:
Michael Jørgensen
Digtervænget 23
9550 Mariager
Suppleant: Badmintonformand:
Tina Cramer
Rinddalen 34
9550 Mariager
Tlf. 2513 7412

e-mail: bergcramer@gmail.com
Fodboldformand:
Jacob Gertz Christensen
Rinddalen 5
9550 Mariager
Tlf.: 98542754/51866666
e-mail: mikfodbold@gmail.com
Gymnastikformand:
Lena Koldsø
Vejrmøllegården 23
9550 Mariager
Tlf. 2256 6406
e-mail: koldsoe@tdcadsl.dk
Håndboldformand:
Poul Erik Andersen
Klostergade 11
9550 Mariager
tlf. 9854 2003 / 2371 3636
Floorballformand:
Leif Andersen
Houvej 43
9550 Mariager
tlf. 9854 2042

Hovedbestyrelsen:


Består af formændene for: Badminton, Gymnastik, Floorball, Fodbold og Håndbold.
1 Hovedbestyrelsesformand, 1 næstformand, 1 sekretær, 1 kasserer.
Der er 4-6 møder om året.
Det er hovedbestyrelsens opgave:
  • At afholde generalforsamling.
  • At sikre at økonomien i alle afdelinger er sund. 
  • At holde god kommunikation mellem afdelingerne.
  • At være ansvarlig for fælles arrangementer, men må gerne delegere opgaver ud.
  • At være primær kontakt til Kommune, idrætsråd, sponsorer, bank mm
  • At være foreningens ansigt udadtil. 
  • At sørge for at hjemmesiden er opdateret.
  • Det er hovedformanden som har det overordnede ansvar.
 
Hovedbestyrelsen holder kontakten ved lige til de 3 store sponsorer: Sparekassen Vendsyssel, Intersport Hadsund/Hobro, Hummel og OK Benzin og står for fordelingen af midler her fra.

Hovedsponsor:

Mariager Idræts Klub | Gl. Hobrovej 1 | 9550 Mariager | CVR-nr.: 33088507 |