Persondatapolitik

Persondatapolitik MIK 2018

Persondatapolitik for Mariager Idrætsklub – MIK
MIK er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af MIK og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved MIK´s behandling af dine personoplysninger. MIK behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til MIK deles med følgende virksomheder der alle er databehandlere: Conventus, Holdsport, Klub-office, Badminton People og Hånd-office. Disse benævnes i det følgende samlet som databehandlere.

1. Hvornår indsamler og anvender MIK dine personoplysninger
MIK indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
1. Når du indmelder dig som medlem af MIK, eller udøver medlemsaktiviteter.
2. Når du tilmelder dig som medlem af MIK eller ønsker at gøre brug af MIK indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af MIK, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem ovenstående databehandlere. I denne forbindelse indsamler ovenstående databehandlere alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til MIK.

2. Hvornår videregiver MIK dine personoplysninger
MIK kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  • a. leverandører MIK samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af MIK for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder MIK;
  • b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af MIK, herunder ovenstående databehandlere; eller
  • ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos MIK.

3. Hvordan beskytter MIK dine personoplysninger
MIK har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. MIK sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og MIK kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå MIK´s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som MIK behandler om dig, kan du rette henvendelse til MIK.
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger MIK behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode MIK om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos MIK er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i MIK`s indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan ovenstående databehandlere ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

5. Hvor længe opbevarer MIK dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse
Hos MIK gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af MIK, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen). Såfremt vi som dataansvarlig MIK og ovenstående databehandlere af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når MIK ændre denne persondatapolitik
MIK opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at MIK overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at MIK løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver MIK dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte MIK.

7. Foto og video
For at kunne gennemføre en tilmelding i MIK, skal du tage stilling til følgende formulering:

Hos MIK arbejder vi for at styrke motion, breddeidræt og fællesskab i lokalområdet gennem vores aktiviteter. I denne forbindelse har vi brug for billeder og video, der viser glæden ved at dyrke idræt i foreningen. Vi håber, at du vil støtte os i arbejdet ved at give lov til, at vi kan anvende billederne til markedsføring på vores hjemmeside og sociale medier samt i de materialer, vi producerer. Billeder og videoer bliver ikke givet videre eller delt med andre parter.”

Ved at gennemføre denne handling giver du hermed dit samtykke til, at MIK må bruge fotos og video af dig på MIK´s facebookside, hjemmeside samt diverse avisartikler.

8. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig.